Onze activiteiten, een unieke standaard.

Topsport in Accountancy betekent weten waar je staat, maatwerk adviezen, doorlopende evaluatie, actualiteit en verslaglegging.

Ons team zorgt voor actueel inzicht en duidelijkheid in uw financiële administratie, rapportages en jaarrekening. Wij geven passende adviezen, gericht op het waarmaken van uw ambities.

Onze activiteiten op het gebied van Accountancy bestaan uit:

• Opzetten en inrichten van uw administratie
• Periodieke verwerking van de financiële administratie of het begeleiden daarvan
• Verslaggeving, waaronder het samenstellen van de jaarrekening
• Opstellen van rapportages, financieringsaanvragen of prognoses
• Verzorgen van de aangifte omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
• Uitvoeren van de salarisadministratie

Als accountant geven wij verschillende soorten verklaringen af. Klik hier voor een uitleg over deze verklaringen.

Topsport in Bedrijfsadvies betekent zorgen voor inzicht naar overzicht naar uitzicht, een doordachte tactiek, het best passende plan en een verrassende aanpak.

Ons team brengt alle aspecten van uw bedrijf op een snelle en effectieve manier in kaart. Met een scherpe focus op inhoud en realiteit smeden we samen met u plannen, zodat u met uw team topprestaties levert.

Onze activiteiten op het gebied van Bedrijfsadvies bestaan uit:

• Starten van een onderneming en de rechtsvormen
• Organisatie inrichting en reorganisaties
• Investering en financiering
• Strategische managementinformatie als stuurinformatie voor prognose, analyses en opstellen van een businessplan
• Koop, verkoop en bedrijfswaarderingen
• Personeel en organisatie
• Subsidies

Topsport in Belastingadvies betekent de wetten en spelregels kennen, vooruit zien, open en betrouwbaar. Weten hoe het meest gunstige resultaat wordt bereikt.

Ons team maakt de fiscale wet- en regelgeving voor u transparant en toegankelijk. We toetsen en beoordelen uw persoonlijke en zakelijke situatie. We zorgen voor een op maat gesneden advies, wat we samen realiseren.

Onze activiteiten op het gebied van Belastingadvies bestaan uit:

• Fiscale advisering, zoals de planning van uw inkomen en vermogen
• Fiscale optimalisatie van de jaarrekening
• Opstellen van belastingaangiften en controleren van aanslagen en beschikkingen
• Bijstand bij boekenonderzoek en fiscale procesvoering, zoals bezwaar- en beroepsprocedures
• Uitvoeren van een Second Opinion

Topsport in Consultancy betekent de juiste opleiding, kennis van het vak en persoonlijke vaardigheden om dat op anderen over te brengen. Het beste uit jezelf en de ander halen om zo doelstellingen en ambities waar te maken.

Onze consultants zijn getraind en ervaren om snel de (on)geschreven regels van een onderneming te doorzien en daar naar te handelen. Zij helpen bij de uitvoering van veranderingen en met hun persoonlijke betrokkenheid creëren ze draagvlak. Ook ondersteunen zij met specifieke kennis bij onderbezetting en coachen en trainen medewerkers.

Wij richten ons met Consultancy primair op de aandachtsgebieden:

• Financiële administratie
• Financieel management
• Strategie en bedrijfsvoering
• Personeel en organisatie

Wij zijn aangesloten bij de volgende organisaties:

logo-nba2    logo_novak4    RBA woordmerk pms194-CG11    exact_certified

Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Gedragscode | Klachten- en meldingsregeling